"We are not going to have a house."

Dịch:Chúng tôi sẽ không có một ngôi nhà.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/_Lan_Phuong_

dich la: chúng ta sẽ không có một ngôi nhà

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.