Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We are not going to have a house."

Dịch:Chúng tôi sẽ không có một ngôi nhà.

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/_Lan_Phuong_

dich la: chúng ta sẽ không có một ngôi nhà

1 năm trước