https://www.duolingo.com/profile/TwinklingLight

Những câu nói tiếng Anh hài hước [Phần 2]

Science never solves a problem without creating ten more.

 • Khoa học không bao giờ giải quyết được 1 vấn đề mà không tạo ra 10 vấn đề mới.

The way we see the problem is the problem.

 • Cách chúng ta nhìn nhận vấn đề chính là vấn đề.

Do you serve woman at this bar?

No sir, you must bring your own.

 • Cậu có phục vụ phụ nữ trong bar này không?

Không, thưa ông, ông phải tự mang theo.

I was born on the 1st of the month, so they called me Bill!

 • Tôi được sinh ra vào ngày 1 của tháng, nên ba mẹ đặt tên tôi là Bill (hóa đơn)

He thought he was clever because his blood test results said A+.

 • Anh ta nghĩ mình thông mình vì kết quả kiểm tra máu của anh ta là A+

It took me a whole year to write a book.

Stupid, you can buy one for $5.

 • Tôi mất cả năm trời để viết một quyển sách.

Ngốc quá, cậu ra ngoài mua một cuốn có 5 đô à.

Boy: Have you ever been to the moon?

Girl: No.

Boy: Wow, me neither. God, we are so alike.

 • Chàng: Em đã bao giờ tới mặt Trăng chưa?

Nàng: Chưa.

Chàng: Wow, anh cũng vậy. Ôi Chúa ơi, hai đứa mình thật giống nhau.

Better to keep silent and let people think you are a fool, than to open your mouth and remove all doubt. (Abraham Lincoln.)

 • Thà im lặng để người ta tưởng rằng bạn ngu, còn hơn mở miệng ra và người ta không còn nghi ngờ gì nữa.

A foolish man tells a woman to stop talking, but a wise man tells her that her mouth is extremely beautiful when her lips are closed.

 • Đàn ông ngốc thường bảo phụ nữ ngưng nói, nhưng đàn ông khôn ngoan sẽ bảo cô ấy rằng trông cô ấy đẹp tuyệt vời khi khép môi lại.

If I agreed with you, we'd both be wrong.

 • Nếu tôi đồng ý với bạn, cả hai chúng ta đều sai.

The fact that no one understand you doesn't mean that you are an artist.

 • Sự thật là không có ai hiểu bạn không có nghĩa bạn là một nghệ sĩ đâu.

I love mankind… It's people I can't stand.

 • Tôi yêu nhân loại… Chỉ là không chịu nổi con người thôi.

If only closed minds came with closed mouths.

 • Phải chi những cái đầu hạn hẹp cũng đi kèm với những cái miệng đóng kín.

You don't need to like me, I'm not a facebook status.

Bạn không cần phải thích tôi, tôi không phải là một dòng trạng thái trên facebook.

The only thing I gain from 2016 is weight.

Thứ duy nhất tôi gặt hái được trong năm 2016 là cân nặng.

If women ran the world we wouldn't have wars, just intense negotiations every 28 days. (Robin Williams).

 • Nếu phụ nữ điều hành thế giới, chúng ta sẽ không bao giờ có chiến tranh. Chỉ có đàm phán căng thẳng mỗi 28 ngày thôi.

Man cannot live by bread alone; he must have peanut butter. (James A. Garfield)

 • Con người không thể chỉ sống bằng bánh mì được; phải có bơ đậu phộng nữa.

We owe a lot to Thomas Edison - if it wasn't for him, we'd be watching television by candlelight. (Milton Berle)

 • Chúng ta nợ Thomas Edison nhiều lắm - nếu không có ông ấy, chúng ta đã phải xem tivi trong ánh nến rồi.

Everybody talks about the weather, but nobody does anything about it. (Charles Dudley Warner)

 • Mọi người đều nói về thời tiết, nhưng chẳng có ai làm gì vì nó hết.

Happiness is having a large, loving, caring, close-knit family in another city. (George Burns)

 • Hạnh phúc là có một gia đình lớn, yêu thương, gắn bó… ở một thành phố khác.

I am a marvelous housekeeper. Every time I leave a man I keep his house. (Zsa Zsa Gabor)

 • Tôi là một người giữ nhà hoàn hảo. Mỗi khi tôi chia tay một người đàn ông, tôi giữ căn nhà của ông ta.

Nguồn: here

phần 1

November 21, 2016

29 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/KatherineMoore3

Trình bày đẹp đó, nhưg hơi dài tí ^^ like

November 21, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Error.04

Very good and nice...Nhưng sửa lại chỗ phần nguồn nhé

November 21, 2016

https://www.duolingo.com/profile/TwinklingLight

sửa thế nào zậy

November 21, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Merry_Christmast

1 Like

November 21, 2016

https://www.duolingo.com/profile/lenix.

Bạn phải ghi trên đề chữ PHẦN 2 chứ

November 21, 2016

https://www.duolingo.com/profile/TwinklingLight

sửa rùi đó

November 21, 2016

https://www.duolingo.com/profile/lenix.

ừm

November 21, 2016

https://www.duolingo.com/profile/....Evie....

Like

November 21, 2016

https://www.duolingo.com/profile/lenix.

1like

November 21, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...ABCDE...

do not like much

November 21, 2016

https://www.duolingo.com/profile/TwinklingLight

er,..

November 21, 2016

https://www.duolingo.com/profile/yumin383650

like cho bn

November 21, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Natsume_Sorane_

Thà im lặng để người ta không biết. Mở miệng rồi thì còn gì là vui nữa =))

November 21, 2016

https://www.duolingo.com/profile/TwinklingLight

whac..

November 21, 2016

https://www.duolingo.com/profile/bts.jungshook

lai

November 21, 2016

https://www.duolingo.com/profile/..AnAn..

like

November 21, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Twinprincess

Lai nha

November 21, 2016

https://www.duolingo.com/profile/TwinklingLight

ahihi

November 21, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Twinprincess

đầu chó

November 21, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Twinprincess

Vay thi you ngu nhat

November 21, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Twinprincess

Lam mom cho dislike bay h

November 22, 2016

https://www.duolingo.com/profile/aiko4116

like(^*^) hay đó

November 22, 2016

https://www.duolingo.com/profile/..Marzia..

Bình thường -_-

November 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/fairytail456

hơi dài

November 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/TwinklingLight

/-\

November 27, 2016

https://www.duolingo.com/profile/-gol.d.roger-

hay

February 10, 2017
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.