"Bạn học những môn học gì ở trường ?"

Dịch:What subjects do you study at school?

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/rulethewars

Which subjects do you study at school? đc không mọi người

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Tun875685

Tôi lại rối rồi tại sao là at school mà không phải là in the shool, hay đây là đang tiếp diễn ???

1 năm trước

https://www.duolingo.com/baovip03

Tại sao ...at the school sai ? Ngôi trường tôi học là xác định thì the school sao lại sai ?

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/SonHoang257314

At the school sao không được vậy Ad

10 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.