1. Φόρουμ
  2. >
  3. Θεμα: English
  4. >
  5. "Οι γονείς μου δεν τον αγαπού…

"Οι γονείς μου δεν τον αγαπούν."

Μετάφραση:My parents do not love him.

November 21, 2016

0 σχόλια

Learn English in just 5 minutes a day. For free.