"Οι γονείς μου δεν τον αγαπούν."

Μετάφραση:My parents do not love him.

November 21, 2016

0 σχόλια

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.