"Εγώ πονάω."

Translation:I hurt.

November 21, 2016

15 Comments


https://www.duolingo.com/profile/Glossmad

I was marked wrong for 'I feel pain' which is a customary British way for expressing the idea (along with 'I feel pain). We don't really say 'I hurt' unless one is a young child.

December 17, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Glossmad

This really ought to be changed. In Britain we would never say 'I hurt'. It sounds very odd to us. 'I feel pain' is much more idiomatic and should at the very least be an alternative.

December 22, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Giorgio182480

Yeah, "I hurt" sounds like something a villain in a movie would say...

May 10, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Dmatafonov

πονω is incorrect?

December 14, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Vassilis3

Not at all, we have: πονάω/πονώ, πονάς, πονάει/πονά, πονάμε, πονάτε, πονάνε/πονούν these are the usual forms. Do not forget the accent!

December 15, 2016

https://www.duolingo.com/profile/noncontent

How important are the accents? I understand for grammatical accuracy but if you had forgotten a few is it that vital?

September 27, 2017

https://www.duolingo.com/profile/jaye16
Mod
  • 38

Accents are a grammatical phenomenon and therefore they are vital. In some cases a change of accent might change the meaning of a word. As long as you are learning the language it's worth it to make the extra effort to do it right.

September 28, 2017

https://www.duolingo.com/profile/GogaMilivo

Πότε=when ποτέ=newer

July 21, 2019

https://www.duolingo.com/profile/jaye16
Mod
  • 38

This is a really good example. You seem have a typo...or maybe an autocorrect. :) You meant, of course, "never". ^ _^

July 23, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Dmatafonov

gush

December 17, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Juan_Humaran

Is "I am in pain" accepted? It sounds more appropriate for physical pain.

November 21, 2016

https://www.duolingo.com/profile/jaye16
Mod
  • 38

I don't know if you deleted this but I just wanted to say that: "I'm in pain." is an accepted translation here.

November 22, 2016

https://www.duolingo.com/profile/AniOhevYayin

Με βάση τα σχόλια, οι γυναίκες φαίνεται να αγαπούν ιδιαίτερα αυτό το τραγούδι (του Κωνσταντίνου Αργυρού), "Κι Ας Πονάω": https://www.youtube.com/watch?v=qiwDQkPDj4U

August 22, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Vassilis3

Όμως άλλες σκέφτονται διαφορετικά: https://www.youtube.com/watch?v=bOl1YdlWCmk

August 24, 2019

https://www.duolingo.com/profile/jaye16
Mod
  • 38

:-))

August 24, 2019
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.