"Η μητέρα της είναι δίγλωσση."

Translation:Her mother is bilingual.

November 22, 2016

5 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/Stergi3

Philip is right about the Ancient Greek, ο και η δίγλωσσος, το δίγλωσσον, in Katharevousa, but not anymore, in Modern Greek.


https://www.duolingo.com/profile/Lng52-._

"δίγλωσση" (feminine) vs. "δίγλωσσο" (masculine)?


https://www.duolingo.com/profile/Dimitra956826

δίγλωσση (feminine) , δίγλωσσος (masculine)

Mother is feminine, so "δίγλωσση" it is. ^.^


https://www.duolingo.com/profile/mizinamo

Hm, but as I understood it, in Greek (Ancient Greek, at least), adjectives that are composed of two components only have two distinct endings (-ος, -ος, -ο) and not three (-ος, -η, -ο).

For example, έγκυος because it's a compound of εν + κυ-, so Η γυναίκα είναι έγκυος (and not έγκυα).

So I would have thought that δι- + γλώσσα = η δίγλωσσος γυναίκα.

(But Wiktionary disagrees with me on that word and agrees with you.)


https://www.duolingo.com/profile/Dimitra956826

Really? That's interesting. Maybe because I've never heard of "η δίγλωσσος γυναίκα" in spoken greek nor ever seen in it text format it didn't come to mind.

I did search it up after I saw your comment though, and δίγλωσσος,-η,-ο seems to be the most popular one. O.o Maybe δι- is an exception? Like, διπολικός-ή-ό or δίμετρος-η-ο, δίωρος-η-ο, or even διήμερος-η-ο?

Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.