"Το χαρούμενο παιδί."

Translation:The happy child.

November 22, 2016

7 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/Lng52-._

"χαρούμενο" = cheerful vs. "ευτυχισμένο" = happy?


https://www.duolingo.com/profile/Dimitra956826

You're correct. Something is up with this sentence. The meaning of happy isn't the same with cheerful. It should've been either Το ευτυχισμένο παιδί - The happy child or Το χαρούμενο παιδί - The cheerful child. We currently can't fix the main sentence, But I'll keep a note. Thank you ^.^

(I guess some people do use one instead of the other in greek, but that doesn't make it fully correct.)


https://www.duolingo.com/profile/Lng52-._

Sometimes synonyms can be tricky.


https://www.duolingo.com/profile/Dimitra956826

Tell me about it. ._.


https://www.duolingo.com/profile/Ingenting.

This is strange... I've done this specific course many times before, and I got this sentence for the first time now


https://www.duolingo.com/profile/Vemund63

Χαρούμενο. Is there a word καρόυσμενο meaning tired?


https://www.duolingo.com/profile/mizinamo

Is there a word καρόυσμενο meaning tired?

"tired" is κουρασμένος.

Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.