"Εγώ περνώ."

Translation:I pass.

November 22, 2016

8 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/PhilSimmonds

is there a pronunciation difference between παιρνω and περνω ? are they homonyms?


https://www.duolingo.com/profile/ObiAndreea

What does this verb actually mean? Pass/go through what? In what context can I use this?


https://www.duolingo.com/profile/Vassilis3

μου πέρασε ο θυμός=My anger passed, σε περνάω στο τρέξιμο=I surpass you on the run, οι σχέσεις με τη γειτονική χώρα περνούν φάση οξύτητας=Relations with the neighboring country are undergoing acidity, οι αθλητές μας πέρασαν τα όρια που είχαν τεθεί για την πρόκριση=Our athletes have crossed the limits set for qualifying, περάσαμε πολλές στενοχώριες=We have gone through many sorrows, περάσαμε καλά=we had a good time, πέρασα στην ιατρική=I succeeded to medicine etc (maybe)


[deactivated user]

  Εσείς δεν θα περνάτε!


  https://www.duolingo.com/profile/felix256156

  "I am passing" should also be accepted, shouldn't it?


  https://www.duolingo.com/profile/Lng52-._

  Does "έχω περνώ μέσα από" mean "I go/pass through"?


  https://www.duolingo.com/profile/mizinamo
  • έχω = I have
  • εγώ = I

  Other than that, I think yes, but μέσα από is a (compound) preposition, not an adverb, so you would use that if there is a noun following, e.g. "I pass through the tolls" (Εγώ περνώ μέσα από τα διώδια).

  Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.