"Πιες!"

Translation:Drink!

11/22/2016, 9:48:44 PM

5 Comments


https://www.duolingo.com/hectorlqr
 • 15
 • 15
 • 15
 • 14
 • 13
 • 12
 • 12
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 6
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 2
 • 2
 • 2
 • 8

Pies means feet in Spanish XD

6/8/2017, 5:46:09 AM

https://www.duolingo.com/Jon345104
 • 25
 • 6
 • 196

Single syllable words don't usually need an accent

2/24/2018, 2:52:55 PM

https://www.duolingo.com/Michael747273

Why no accent?

1/10/2018, 1:49:04 PM

https://www.duolingo.com/Orangus
 • 10
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 2

/pjes/ .

Apparently the ι in πιες is a /j/, which is a consonant.

5/21/2018, 3:08:34 PM

https://www.duolingo.com/mizinamo
Mod
 • 20
 • 17
 • 16
 • 14
 • 14
 • 14
 • 13
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2

Correct.

Phonemically /pjes/, phonetically [pçɛs].

(The /j/ there is more like a fricative [ʝ] than like an approximant [j], and after the voiceless [p] the [ʝ] gets assimilated to voiceless [ç].)

5/21/2018, 3:13:44 PM
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.