Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Nó đã là một cái tên mà tôi đã chưa từng nghe trước đây."

Dịch:It was a name that I had never heard before.

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/CaXuHa

the name mới đúng chứ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Oanh1212

Dùng which thay that có được không

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/anhtuan1066

"ĐÃ chưa từng nghe"? Người Việt Nam hổng nói kiểu vậy đâu nha (cả văn nói và viết)

4 tháng trước