"Nó đã là một cái tên mà tôi đã chưa từng nghe trước đây."

Dịch:It was a name that I had never heard before.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/CaXuHa

the name mới đúng chứ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Oanh1212

Dùng which thay that có được không

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/anhtuan1066

"ĐÃ chưa từng nghe"? Người Việt Nam hổng nói kiểu vậy đâu nha (cả văn nói và viết)

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/Hungnv84

Chả hiểu, cái tên phải có từ trước chứ nhỉ???

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.