"Cô ấy bắt đầu sự phân tích."

Dịch:She starts the analysis.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/kuDzF0

Different between "begin" and "start"?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/QuangDo29

Khởi đầu và bắt đầu

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/Robothp
Robothp
  • 23
  • 779

Why "she begins the analysis" is wrong?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tronghoang91

Begins sao lại sai nhỉ

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.