Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy bắt đầu sự phân tích."

Dịch:She starts the analysis.

1 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/kuDzF0

Different between "begin" and "start"?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/QuangDo29

Khởi đầu và bắt đầu

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/Robothp
Robothp
  • 22
  • 691

Why "she begins the analysis" is wrong?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tronghoang91

Begins sao lại sai nhỉ

1 năm trước