Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy đã viết văn bản với rất ít nỗ lực ."

Dịch:She wrote the document with very little effort.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/taantran1996

văn bản ở đây gây nhiều hiểu lầm

1 năm trước

https://www.duolingo.com/P.T.B

very few ?

1 tháng trước