Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi sẽ tìm thấy một giải pháp cho vấn đề."

Dịch:I am going to find a solution to the problem.

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/henbim

Issue cung la van de ma.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tranthihao2

I will find a solution for the problem . Is it right?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I am going to find a solution to the problem, I am going to find a solution to the problem, I am going to find a solution to the problem

1 năm trước