"Tôi sẽ tìm thấy một giải pháp cho vấn đề."

Dịch:I am going to find a solution to the problem.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/henbim

Issue cung la van de ma.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tranthihao2

I will find a solution for the problem . Is it right?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I am going to find a solution to the problem, I am going to find a solution to the problem, I am going to find a solution to the problem

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.