"Ο τίτλος είναι πολύ μεγάλος."

Translation:The title is very long.

November 24, 2016

10 Comments


https://www.duolingo.com/trezost
 • 16
 • 11
 • 10

the title is too big should be an acceptable translation

June 20, 2017

https://www.duolingo.com/Dimitra956826
Mod
 • 25
 • 24
 • 14
 • 7

Should it? I mean, is there something to indicate the use of too instead of very for πολύ? Α title could be very big (πολύ μεγάλος), without it being too big (υπερβολικά μεγάλος).

June 20, 2017

https://www.duolingo.com/mizinamo
Mod
 • 20
 • 17
 • 16
 • 14
 • 14
 • 14
 • 13
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2

If there is nothing to indicate either reading specifically, both should probably be accepted :)

June 20, 2017

https://www.duolingo.com/Dimitra956826
Mod
 • 25
 • 24
 • 14
 • 7

I personally disagree with that. We could probably keep very and too seperate, but that's me. :P

June 20, 2017

https://www.duolingo.com/trezost
 • 16
 • 11
 • 10

Now that's me too! Thank you Dimitra956826. Now I see the distinction between "very long" and "too long". What I suggested before is not correct.

June 20, 2017

https://www.duolingo.com/yuriSVB
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 6

Τί είναι η διαφορά μεταξύ μακρός και μεγάλος?

November 24, 2016

https://www.duolingo.com/Dimitra956826
Mod
 • 25
 • 24
 • 14
 • 7

Okay, let's see.

μακρός, μακρά, μακρό refer to sth long (in size) or long in duration.

μακρύς, μακριά, μακρύ are synomymous to the above and are more commonly used.

Μνήμη μακράς διάρκειας - Long-term memory

Το φόρεμα είναι πολύ μακρύ - The dress is very long

Η φούστα είναι υπερβολικά μακριά για μένα - The skirt is too long for me.

(μάκρος - length).

μεγάλος, μεγάλη, μεγάλο are the literal translation to big.

I hope that's clear enough ^.^

November 24, 2016

https://www.duolingo.com/Vivliothykarios

"The headline is very large" is, I think, another legitimate rendering. Glosbe shows τίτλος as "headline" with multiple examples, such as "Αυτός ο τίτλος δημοσιεύτηκε με μεγάλα γράμματα στην πρώτη σελίδα μιας εφημερίδας...."

July 30, 2017

https://www.duolingo.com/Dimitra956826
Mod
 • 25
 • 24
 • 14
 • 7

I'm sorry. We probably missed your comment :/

I don't see any problems with headline as a correct translation. It's a bit more specific, but not wrong. We could add it as an alternative ^.^

August 20, 2017

https://www.duolingo.com/Vivliothykarios

I know you guys have an unbelievable work load; but, when somebody gets a chance, I'd really appreciate your comments on my question about "headline" from three weeks back. Thanks in advance!

August 20, 2017
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.