"The tall women drink wine."

Dịch:Những người phụ nữ cao lớn uống rượu.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Nghe3

Những người phụ nữ cao to uống rượu vang

2 năm trước

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.