Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/ChuThiTuye1

"I was at the same place as my friend."

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ChuThiTuye1

cau tren nghia la gi vui long giai nghia cam on

1 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 12
  • 10
  • 8
  • 6

Câu này có nghĩa là: "Tôi đã ở cùng (một) nơi với bạn của tôi."

1 năm trước