https://www.duolingo.com/ChuThiTuye1

"I was at the same place as my friend."

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ChuThiTuye1

cau tren nghia la gi vui long giai nghia cam on

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 23
  • 12
  • 9
  • 6
  • 3
  • 121

Câu này có nghĩa là: "Tôi đã ở cùng (một) nơi với bạn của tôi."

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.