"Anhấykhôngngungốc."

Translation:He is not stupid.

2 years ago

2 Comments


https://www.duolingo.com/DerGoldmann
DerGoldmann
 • 25
 • 23
 • 22
 • 22
 • 22
 • 18
 • 18
 • 17
 • 13
 • 12
 • 12
 • 10
 • 10

Mẹ tôi luôn nói sự ngu ngốc là đang làm điều ngu ngốc.^^

2 years ago

https://www.duolingo.com/Minhpc
Minhpc
 • 25
 • 25
 • 20
 • 11
 • 405

She's a wonderful mother.

2 months ago
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.