"Anh ấy không ngu ngốc."

Translation:He is not stupid.

November 24, 2016

2 Comments


https://www.duolingo.com/profile/DerGoldmann

Mẹ tôi luôn nói sự ngu ngốc là đang làm điều ngu ngốc.^^

November 24, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Minhpc

She's a wonderful mother.

November 13, 2018
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.