Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Nature"

Dịch:Tự nhiên

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThuyTrinh298303

Dễ quá mà!

1 năm trước