Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Sức khỏe!"

Dịch:Health!

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Aoki-Reika

Health

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 942

HEALTHY

5 tháng trước