https://www.duolingo.com/wiktorka234

Póki i dopóki

Czy któs tutaj wie, jak moża użyć tych słów w zdaniach? Tylko wiem, że one znaczą "until" albo coś takiego. Dziękuję.

Does anyone here know how to use these words in sentences? I only know that they mean "until" or something like that. Thank you.

1 year ago

14 Comments


https://www.duolingo.com/Okcydent
Okcydent
Mod
 • 16
 • 11
 • 10
 • 8
 • 2

Po pierwsze, jeśli kiedykolwiek będziesz miała problemy ze znalezieniem przykładu użycia to oprócz gógla możesz użyć tego narzędzia: http://www.nkjp.uni.lodz.pl/collocations.jsp Możesz w nim sprawdzić z jakimi innymi słowami twoje zapytanie występuje najczęściej i w jakich kontekstach jest używane.

Chyba najbardziej znanym zwrotem z (do)póki jest: dopóki śmierć nas nie rozłączy - Until death do us apart. Inny przykład, choć pono fikcyjny, to: dopóki nie skorzystałem z internetu nie wiedziałem że na świecie jest tylu idiotów - I had not realized that there are so many idiots all over the world, until I used the Internet for the first time. Jest jeszcze przysłowie: póty dzban wodę nosi, póki mu się ucho nie urwie - the jar can be used to transport the water, till the time when it's lug falls apart. Przykłady z Wikisłownika: Nie wyjdę z domu, dopóki pada deszcz. - I won't leave my home while it is raining. Dopóki orły się gnieździły i dopóki je szanowano, dopóty sprzyjało szczęście Herburtom - As long as the eagles had their nest and were respected, the fortune favoured Herburts.

Ogólnie mamy:

 • dopóki + coś się NIE stanie + skutek, dopóki jakiś logiczny warunek nie jest spełniony to coś zachodzi.
 • dopóki + twierdzący warunek + warunek który zachodzi gdy warunek jest spełniony.
 • zwrot, dopóki ... dopóty
1 year ago

https://www.duolingo.com/mihxal
mihxal
 • 11
 • 10

I would also add the first lines from the Polish anthem: "Jeszcze Polska nie zginęła, / Póki (Kiedy) my żyjemy". Although there is an alternative version where instead of "póki" appears "kiedy". Actually, the word "kiedy" appears in the original text of Wybicki and it is also used in the offical version of the anthem

1 year ago

https://www.duolingo.com/Gerardd88
Gerardd88
 • 13
 • 13
 • 13
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 9
 • 9
 • 8
 • 6

There is no "alternative version". Singing "póki my żyjemy" is nothing more than mere ignorance. As far as I know, there was never any original version with póki. More importantly, note that there's a significant difference in the meanings of these words. "Póki" somewhat suggests as if there was some limit of that time, as if it was only temporary. It sounds really bad. "Kiedy", on the other hand, shows continuity, tells that Poland is alive now and will always be because we are here.

1 year ago

https://www.duolingo.com/mihxal
mihxal
 • 11
 • 10

The fact that something is not official doesn't mean that it is non-existent. I am not going to judge whether it is proper or not. And I don't get impression that it means that it is temporary. It means that Poland is still alive as long as Poles are alive. Moreover, in this matter "kiedy" has similar meaning because "Poland is still alive when Poles are alive". From this we could conclude that when/if Poles were not alive, neither Poland would be.

1 year ago

https://www.duolingo.com/Gerardd88
Gerardd88
 • 13
 • 13
 • 13
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 9
 • 9
 • 8
 • 6

Check out definitions of (do)póki in dictionaries like this one or this one. This "końcowy moment, zakończenie czynności" is strongly emphasised. This is the function of this word. It is quite subtle so you may not feel it but it exists. Kiedy has a different meaning, it emphasises linearity, simultaneity, continuity.

1 year ago

https://www.duolingo.com/mihxal
mihxal
 • 11
 • 10

I know the meaning of the word. But what moment are you looking for? The moment when all the Poles are dead? It is purely theoretical and because of this I would say that "póki" even better underlines longevity and continuance of existence of Poland. But this is my subjective impression.

1 year ago

https://www.duolingo.com/wiktorka234

Przyczyną dlaczego pytam jest to zdanie, które słyszałam jeden raz: do póki tego nie zrobisz, nie pójdziesz nigdzie. (If you won't do this, you won't go anywhere, prawda) Gdy weszło do mojego ucha, rozumiałam tylko pomysł zdania.

1 year ago

https://www.duolingo.com/Okcydent
Okcydent
Mod
 • 16
 • 11
 • 10
 • 8
 • 2

Czy teraz to już jest dla ciebie w pełni zrozumiałe?

1 year ago

https://www.duolingo.com/wiktorka234

Hmm...myślę że tak. Jeśli mam jakiś wątpliwość w przysłości, nadmienię.

1 year ago

https://www.duolingo.com/mihxal
mihxal
 • 11
 • 10

If you expect some corrections, it should be "Jeśli będę mieć/miała jakieś wątpliwości, to zapytam". I am not sure what you meant but "nadmienię" doesn't seem to match to this sentence.

1 year ago

https://www.duolingo.com/wiktorka234

Ooops. I wanted to say "I will mention it."

1 year ago

https://www.duolingo.com/Jellei
Jellei
Mod
 • 22
 • 22
 • 16
 • 9
 • 7
 • 6
 • 839

Maybe "wspomnę o tym" instead of "nadmienię"? I'd go with "dam znać" = I'll let (you) know.

1 year ago

https://www.duolingo.com/Simone76
Simone76
 • 13
 • 12
 • 11
 • 8
 • 3

@Okcydent w pierwszej odpowiedzi zwrócił uwagę na zwrot "dopóki... dopóty". Można go zastosować w Twoim zdaniu "(Do)Póki tego nie zrobisz, (dopóty) nigdzie nie pójdziesz." Nawiasy obejmują to, co opuścilibyśmy w mowie potocznej czy skróconej pisowni, oczywiście bez utraty sensu zdania. "Until/As long as you won't do this, 'till you won't/mustn't go anywhere."

1 year ago

https://www.duolingo.com/Lightteal

ja tez miowiem po polsku, i just can't spell it

1 year ago
Learn Polish in just 5 minutes a day. For free.

Learn Polish in just 5 minutes a day. For free.