Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Những người đàn ông nói về sự hiện hữu của một ngôi sao mới ."

Dịch:The men talk about the existence of a new star.

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/aloalo2242

"a nova" không được nhỉ

1 năm trước