"Những người đàn ông nói về sự hiện hữu của một ngôi sao mới ."

Dịch:The men talk about the existence of a new star.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/aloalo2242

"a nova" không được nhỉ

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.