"Παρουσιάζουμε την εργασία μας."

Translation:We are presenting our work.

November 25, 2016

3 Comments


https://www.duolingo.com/guybalz

General question... Why are verbs in greek so long? Are they somehow compound?

April 7, 2017

https://www.duolingo.com/Lng52-._

Can you say it this way: "Σας παρουσιάζουμε τη δουλειά μας"?

November 25, 2016

https://www.duolingo.com/troll1995

This would mean: We are presenting you our work.

November 25, 2016
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.