Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"April"

Dịch:Tháng Tư

1 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/AnhDoThiKi

sao không có ai đăng bình luận hết vậy ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/baonguyen2006

hãy cho mình lingots đi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ngudan132

ukm

1 năm trước

https://www.duolingo.com/mjff211

đọc cứ thế nào ấy nhỉ

1 năm trước