Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/aloalo2242

"She used to eat with her mother every day."

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/aloalo2242

Cô ấy đã từng ăn với mẹ cô ấy mỗi ngày

1 năm trước