"Το πουλί είναι πάνω στη σκεπή."

Translation:The bird is on the roof.

November 26, 2016

1 Comment


https://www.duolingo.com/AnCatDubh
 • 18
 • 15
 • 14
 • 14
 • 13
 • 13
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1533

Romney one-upped ya, he got his DOG up there!

November 26, 2016
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.