"Ο γιος μου είναι καλός μαθητής."

Translation:My son is a good student.

November 27, 2016

4 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/mihaimai

For feminine which one is appropiate? Η κόρη μου είναι καλή μαθήτρια or Η κόρη μου είναι καλός μαθητής ?


https://www.duolingo.com/profile/D_..

Η κόρη μου είναι καλή μαθήτρια is the correct phrasing.


https://www.duolingo.com/profile/Lng52-._

Why isn't "ένας" included (after είναι)?


https://www.duolingo.com/profile/nauajos

Think of it as such: My sons are good students - Οι γιοι μου είναι καλοί μαθητές, My son is a good student - Ο γιος μου είναι καλός μαθητής. You can include "ένας" if you like, but you don't have to, it would make more sense if you wanted to give some kind of emphasis.

Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.