"Ο γιος μου είναι καλός μαθητής."

Translation:My son is a good student.

11/27/2016, 2:58:14 AM

2 Comments


https://www.duolingo.com/Lng52-._
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 22
 • 20
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 26

Why isn't "ένας" included (after είναι)?

11/27/2016, 2:58:14 AM

https://www.duolingo.com/nauajos
 • 19
 • 8
 • 7
 • 5

Think of it as such: My sons are good students - Οι γιοι μου είναι καλοί μαθητές, My son is a good student - Ο γιος μου είναι καλός μαθητής. You can include "ένας" if you like, but you don't have too, it would make more sense if you wanted to give some kind of emphasis.

11/27/2016, 5:26:44 AM
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.