Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi mệt."

Dịch:I am tired.

1 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PhamLong2010

I'm tired

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HngNguyn812972

I am sick cũng dc mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HngNguyn812972

I am sick mà sai à

1 năm trước

https://www.duolingo.com/buigiadat

sick là ốm nhé bạn

1 năm trước