"Αυτός εργάζεται στο εργαστήριο."

Μετάφραση:He works in the laboratory.

πριν από 2 χρόνια

1 σχόλιο


https://www.duolingo.com/fotiouchri

Κανένα σχολειο

πριν από 2 χρόνια
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.