"Αυτός εργάζεται στο εργαστήριο."

Μετάφραση:He works in the laboratory.

November 27, 2016

0 σχόλια

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.