"Las niñas comen pan."

翻译:女孩吃面包。

November 28, 2016

7 条评论
该讨论已被锁定


https://www.duolingo.com/profile/Barron_Lin

我知道"們"是可有可無 可是加了也不應該給錯吧


https://www.duolingo.com/profile/suafl

肯定加们啊


https://www.duolingo.com/profile/FifiTsao

打"這些女孩們吃麵包" 結果錯了.......


https://www.duolingo.com/profile/VictaCocoa

“那些女孩們吃麵包”哪裡錯了?


https://www.duolingo.com/profile/HendyWijaya

“女孩们吃面包”不行?


https://www.duolingo.com/profile/Vyteking

Las niñas不是『那些女孩』,就意思『女孩〔們〕』

每天 5 分钟就能学西班牙语了!且完全免费!