Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"In that country they do not use that expression."

Dịch:Trong quốc gia đó họ không dùng cách diễn đạt đó.

1 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/-GasTer-

Uh

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 908

.

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/hung.soge

bó tay

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguyetTran265038

"Trong quốc gia đó họ không dùng cách biểu hiện đó. " Nghe hợp lí hơn.

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/SNbDmZ
SNbDmZ
  • 25
  • 719

Trong quốc gia đó người ta không sử dụng cách diễn đạt đó

1 tháng trước