"Inthatcountrytheydonotusethatexpression."

Dịch:Trong quốc gia đó họ không dùng cách diễn đạt đó.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/-GasTer-

Uh

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hung.soge
hung.soge
  • 25
  • 10
  • 9
  • 330

bó tay

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguyetTran265038

"Trong quốc gia đó họ không dùng cách biểu hiện đó. " Nghe hợp lí hơn.

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/SNbDmZ
SNbDmZ
  • 25
  • 874

Trong quốc gia đó người ta không sử dụng cách diễn đạt đó

6 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.