"Το μέτρο."

Translation:The meter.

November 28, 2016

6 Comments


https://www.duolingo.com/fazulakis
 • 25
 • 13
 • 10
 • 9
 • 6
 • 3
 • 7

"the subway" or "the tube" should also be good, is that right?

November 28, 2016

https://www.duolingo.com/troll1995
Mod
 • 25
 • 10
 • 6

That would be το μετρό with the ο being accented, not the ε.

November 28, 2016

https://www.duolingo.com/fazulakis
 • 25
 • 13
 • 10
 • 9
 • 6
 • 3
 • 7

thank you!

November 30, 2016

https://www.duolingo.com/Kags
 • 25
 • 14
 • 14
 • 4

The length, or the thing that measures (e.g. Electricity meter)?

March 7, 2017

https://www.duolingo.com/dieter667754

το πολύμετρο = measures volt, ampere, and ohm

February 8, 2018

https://www.duolingo.com/mizinamo
Mod
 • 20
 • 17
 • 16
 • 14
 • 14
 • 14
 • 13
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2

aka multimeter.

February 8, 2018
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.