"Tôi thích gió."

Dịch:I like the wind.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thaophan425255

Thích một cái gì ko phải mình dùng "like to" ah???

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
Mod
  • 24
  • 14
  • 13
  • 11
  • 6

Bạn nhớ quy tắc này ha:

  • Like + V-ing: thích một việc gì đó, và V-ing là dạng của Gerund - Danh động từ (Danh từ dùng để chỉ hành động).

Ex:

- I like swimming: Tôi thích (việc) bơi lội.

- Walking is good for your health: (Việc) đi bộ tốt cho sức khỏe của bạn.

  • Like + Noun: Thích một vật/con vật/người nào đó.

Ex:

- I like flowers: Tôi thích những bông hoa.

  • Like + to + Verb bare inf: thích làm cái gì đó

Ex:

- I like to listen to music: Tôi thích nghe nhạc.

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.