Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"All prices include the delivery."

Dịch:Tất cả giá bao gồm phí chuyển phát.

1 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguyenMnhNhat

Tiếng Việt ít khi dùng theo cách này. Nên dùng: Tất cả giá bao gồm phí vận chuyển

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 907

mọi giá bao gồm sự giao hàng.

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/jackp868716

Gồm và bao gồm đều được mà

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/Huy106484

"Giá đã bao gồm giao hàng" nghe hiện đại hơn!!..

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/thanhnguye911602

Câu này khó hiểu

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/LeVnMinh

Câu này phải dịch là : tất cả giá đã bao gồm phí chuyển phát. Chữ “đã” không phải nghĩa quá khứ mà nó nhấn mạnh đã bao gồm hay chưa bao gồm. Nếu thiếu chữ đã thì toàn bộ câu chỉ như một chủ ngữ mà thôi

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/girlkute_91

Giá đã bao gồm vận chuyển nghe có phải là đúng hơn không? Đáp án quá cứng nhắc.

3 tuần trước

https://www.duolingo.com/BinhDang2018

cái câu dịch không đúng. phải là: tất cả giác bao gồm sự vận chuyển. Mà câu tiếng anh cũng ít ai dùng. người ta sẽ nói: all prices include the shipping fee.

2 tuần trước