"Πιστεύω την γυναίκα μου."

Translation:I believe my wife.

November 29, 2016

10 Comments


https://www.duolingo.com/Isidor868839
 • 25
 • 23
 • 16
 • 10

I trust in my wife????

November 13, 2017

https://www.duolingo.com/troll1995
Mod
 • 25
 • 10
 • 6

I trust in=εμπιστεύομαι, πιστεύω=believe. Those two words have different meanings. ;)

November 13, 2017

https://www.duolingo.com/Thomdwarf
 • 14
 • 12
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 7
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 191

why την and not της? is it genetive?

November 29, 2016

https://www.duolingo.com/mizinamo
Mod
 • 20
 • 17
 • 16
 • 14
 • 14
 • 14
 • 13
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2

No, accusative.

της would be genitive.

November 29, 2016

https://www.duolingo.com/Thomdwarf
 • 14
 • 12
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 7
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 191

Thanks but when you say "i believe in my wife", "my wife" is genetive no?

November 29, 2016

https://www.duolingo.com/mizinamo
Mod
 • 20
 • 17
 • 16
 • 14
 • 14
 • 14
 • 13
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2

Nope.

Πιστεύω στη γυναίκα μου has accusative again, this time together with the preposition σε.

It's not even an indirect object.

Compare, for example:

 • Δείχνω το βιβλίο στη γυναίκα μου.
 • Της δείχνω το βιβλίο.
 • Πιστεύω στη γυναίκα μου.
 • Πιστεύω σ' αυτήν.

In the first case, you have σε + accusative when it's a noun but genitive when it's a pronoun -- this is an indirect object. But in the second case, you have σε + accusative when it's a noun and also σε + accusative when it's a pronoun.

November 29, 2016

https://www.duolingo.com/Thomdwarf
 • 14
 • 12
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 7
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 191

Thanks for the answer

I'm really sorry but i do not understand at all.. :/

σε? I don't see it

And I thought direct object and indirect object were in the accusative case

November 29, 2016

https://www.duolingo.com/mizinamo
Mod
 • 20
 • 17
 • 16
 • 14
 • 14
 • 14
 • 13
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2

στη = σε + τη

It's a contraction.

(Similarly στο = σε + το, στον = σε + τον, στα = σε + τα, στους = σε + τους, στις = σε + τις.)

Direct object is in the accusative case.

Indirect object is in the genitive case when it's a pronoun; and usually represented by σε + accusative case when it's a noun.

Sometimes, the indirect object also takes the genitive case, e.g. Το δίνω στη Μαρία = Το δίνω της Μαρίας for "I give it to Mary". But you're always safe using σε + accusative in this case; using the genitive in this case can cause confusion with possession.

November 30, 2016

https://www.duolingo.com/ander.gd
 • 15
 • 10
 • 7
 • 5

"my" is the genitive, that's why it is μου; but the whole "my wife" is accousative, that's why it is την

August 2, 2017

https://www.duolingo.com/Thomdwarf
 • 14
 • 12
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 7
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 191

Ok thank you I understood :)

August 3, 2017
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.