"Το αγόρι με μπλόκαρε."

Translation:The boy blocked me.

November 29, 2016

2 Comments


https://www.duolingo.com/carmina_banana

The difference between present and aorist for this verb is on the accent?

November 29, 2016

https://www.duolingo.com/Dimitra956826

Simple Present: Το αγόρι με μπλοκάρει.

Simple Past: Το αγόρι με μπλόκαρε.

So there is a difference in not just the accent. Ι hope I helped. ^.^

November 29, 2016
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.