Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Họ sẽ chọn làm bạn của nhau rồi."

Dịch:They will have chosen to be friends.

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/kuDzF0

Friends sao có "s", ai giải thích giùm, cảm ơn!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 13
  • 12
  • 17

Vì đối tượng đang được nói đến đang là số nhiều ("họ"). Bạn có thể hiểu câu này theo một câu có nhĩa tương tự trong tiếng Việt là "Họ sẽ chọn trở thành những người bạn của nhau rồi."

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HuynhNguye831585

Tại sao phải có have trong câu này. Các bạn giải thích dùm. Thanks!

1 năm trước