Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Nó cứ như thể là cô ta đã không nhớ ra tôi ."

Dịch:It is as if she did not remember me.

1 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Loannguyn12

mình không biết cấu trúc "It is as if" or "It is as though" => nó cứ như thể

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 962

it is as if she was not my wife.

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/Cockchafer_

hazz nghe nói vài lần thế mói có vợ đc

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/tri_ramsey

cấu trúc này ai giải thích hộ với

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Vuvanquan67

có ai biết giải thích giúp cấu trúc này ?

11 tháng trước