Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I am not sure that she takes the bus."

Dịch:Tôi không chắc rằng cô ấy đón xe buýt.

1 năm trước

0 Nhận xét