"I am not sure that she takes the bus."

Dịch:Tôi không chắc rằng cô ấy đón xe buýt.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hc3Rp

tôi không chắc là cô ấy bắt chuyến xe buýt. sao lại sai nhỉ?

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.