Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I am not sure that she takes the bus."

Dịch:Tôi không chắc rằng cô ấy đón xe buýt.

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hc3Rp

tôi không chắc là cô ấy bắt chuyến xe buýt. sao lại sai nhỉ?

1 tuần trước