Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi sẽ đi đến nước Áo."

Dịch:I am going to Austria.

0
1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DucanhPho

Nếu dịch: I will go to Austria thì sai à?

0
Trả lời1 năm trước