"Είναι μία φυσιολογική ημέρα."

Translation:It is a normal day.

December 1, 2016

7 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/Lng52-._

Can you also use "κανονικός" for normal?


https://www.duolingo.com/profile/Dimitra956826

Yes, you can. ^.^


https://www.duolingo.com/profile/J.C.M.H.

I wonder how physiological would be in Modern Greek.


https://www.duolingo.com/profile/PauloMuffato

Φυσιολογικός.


https://www.duolingo.com/profile/RaleighStarbuck

I was about to ask a similar question to what Lng52 asked, but with "συνήθης." Υπάρχουν "φυσιολογικός" "κανονικός" και "συνήθης"... ποια είναι η διαφορά μεταξύ όλων αυτών των λέξεων;


https://www.duolingo.com/profile/D_..

Συνήθης is just 'usual', it might not be normal! ;) Wordreference gives συνήθης as a translation of normal, and there is overlap indeed -see the example. It's not wrong, but I would keep the distinction between κανονικός=normal and usual=συνήθης/συνηθισμένος. (Συνήθης is more old-fashioned and formal than συνηθισμένος but there's no need to avoid using it, it's fine.)
Φυσιολογικός is also normal -or physiological! :)


https://www.duolingo.com/profile/Lobitone

Then everything changed when the Fire Nation attacked

Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.