"Είναι μία φυσιολογική ημέρα."

Translation:It is a normal day.

December 1, 2016

5 Comments


https://www.duolingo.com/Lng52-._
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 22
 • 20
 • 11
 • 10
 • 9
 • 9
 • 32

Can you also use "κανονικός" for normal?

December 1, 2016

https://www.duolingo.com/Dimitra956826
Mod
 • 25
 • 24
 • 14
 • 7

Yes, you can. ^.^

December 1, 2016

https://www.duolingo.com/J.C.M.H.
 • 25
 • 25
 • 23
 • 22
 • 18
 • 17
 • 17
 • 16
 • 15
 • 14
 • 13
 • 12
 • 11
 • 9
 • 7
 • 5
 • 3
 • 2
 • 2
 • 36

I wonder how physiological would be in Modern Greek.

March 22, 2017

https://www.duolingo.com/RaleighStarbuck
 • 22
 • 22
 • 22
 • 20
 • 19
 • 17
 • 17
 • 14
 • 14
 • 14
 • 10
 • 9
 • 23

I was about to ask a similar question to what Lng52 asked, but with "συνήθης." Υπάρχουν "φυσιολογικός" "κανονικός" και "συνήθης"... ποια είναι η διαφορά μεταξύ όλων αυτών των λέξεων;

February 11, 2017

https://www.duolingo.com/D_..
Mod
 • 25
 • 17
 • 12
 • 11
 • 4

Συνήθης is just 'usual', it might not be normal! ;) Wordreference gives συνήθης as a translation of normal, and there is overlap indeed -see the example. It's not wrong, but I would keep the distinction between κανονικός=normal and usual=συνήθης/συνηθισμένος. (Συνήθης is more old-fashioned and formal than συνηθισμένος but there's no need to avoid using it, it's fine.)
Φυσιολογικός is also normal -or physiological! :)

February 12, 2017
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.