"Το μήλο δεν είναι φυσιολογικό."

Translation:The apple is not normal.

December 1, 2016

3 Comments


https://www.duolingo.com/Lng52-._

φυσιολογικό = normal; φυσικός = natural?

December 1, 2016

https://www.duolingo.com/Dimitra956826

Yes, indeed ^.^ In some cases, they are interchangeable.

December 1, 2016

https://www.duolingo.com/Daniel147471

φυσιολογικό = natural logic?

If it's natural, and it's logical, it must be normal! Common sense :D

June 22, 2018
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.