Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"It is of great importance."

Dịch:Nó rất quan trọng.

1 năm trước

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hieuwl

"It is very important" sao không dùng cho đơn giản nhỉ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 13
  • 12
  • 6

Vì đó là một cấu trúc ngữ pháp mà chúng ta cần phải học để nâng cao kiến thức cho bản thân :)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/longvu36

Of great=very?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

Sai rồi! is of = have

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/Thuy160800

Chít,thiếu chữ very ùi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhhoainam998

Lúc nãy cũng nghĩa zay nek nhưng đc viết. ' it is a lot of important'

1 năm trước

https://www.duolingo.com/June246321

Cấu trúc ở đây là of great + Noun = very + adj hả ad??

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

Sai rồi! Cấu trúc tobe of + now = have + noun

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

A

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

B

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/phongduc

Câu này sai sai thế nào ấy!

3 tuần trước