"Ο σταυρός είναι ένα χριστιανικό σύμβολο."

Translation:The cross is a Christian symbol.

12/2/2016, 12:23:52 PM

3 Comments


https://www.duolingo.com/carmina_banana
 • 16
 • 13
 • 13
 • 13
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11

If I'm not wrong, Σταυρός is a proper name for men, isn't it? In Spanish is for women (despite Beckham's second or third son who was born in Spain and named Cruz...)

12/2/2016, 12:23:53 PM

https://www.duolingo.com/troll1995
Mod
 • 25
 • 10
 • 6

It's Σταύρος with the accent mark on αύ. :) The same thing happens to Χρίστος/Χρήστος so that it is not confused with Χριστός (Jesus Christ)

12/2/2016, 12:25:49 PM

https://www.duolingo.com/jeanprendiville

I see in this sentence it is “ένα χριστιανικό σύμβολο¨. I wonder if the other sentence without the ένα is a glitch?

6/18/2018, 8:43:02 AM
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.