Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"No, it is real."

Dịch:Không, nó là thật.

1 năm trước

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/chusnguyn0

cái này khó quá nghe không được có phải không?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/lan229729

Ừ , đúng gồi đó :>

1 năm trước

https://www.duolingo.com/khaminhngo

Huhu! Đọc khô cả họng mà ko chấp nhận là sao??? Duolingo???

1 năm trước

https://www.duolingo.com/lan229729

Duolingo hay chơi lầy lắm

1 năm trước

https://www.duolingo.com/oQuangDng1

You died next week

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/MAIHDIU

Cung co ve hay !

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/Ant26488

Nó là sự thật k đc à m.n

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/ThchLuMc

Real : như real marid

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/Phong892748

Có lẽ câu này là câu trả lời cho câu "the bear is not real" :v

3 tuần trước

https://www.duolingo.com/phamthuyng3

Không, nó thì thật mà cũng sai

1 tuần trước

https://www.duolingo.com/Ngha917596

Nó có thật được mà

6 ngày trước