https://www.duolingo.com/profile/...Jolie...

Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp thường dùng khi nghe điện thoại.

Những mẫu câu tiếng Anh giao tiếp thường dùng khi nghe điện thoại.


1. Khi bạn là người gọi đến – Making Phone Calls

Introducing yourself – Giới thiệu bản thân

 • Good morning/afternoon/evening. This is (your name) at/ calling from (company name). Could I speak to ….?

 • Xin chào. Tôi là… gọi điện từ… Tôi có thể nói chuyện với…. được không?


 • When the person you want to speak to is unavailable

 • Nếu không kết nối được với người cần gặp


 • Can I leave a message for him/her?

 • Tôi có thể để lại lời nhắn được không?


 • Could you tell him/her that I called, please?

 • Bạn có thể nhắn anh ấy/ cô ấy là tôi gọi được không?


 • Could you ask him/her to call me back, please?

 • Bạn có thể nói anh ấy/ cô ấy gọi lại cho tôi được không?


 • Okay, thanks. I’ll call back later.

 • Cám ơn bạn. Tôi sẽ gọi lại sau.


__Trường hợp đường truyền không ổn định

– Dealing with bad connections__


 • I think we have a bad connection. Can I call you back?

– Tôi nghĩ là đường truyền có vấn đề. Tôi có thể gọi lại được không?


 • I’m sorry, we have a bad connection. Could you speak a little louder, please?

– Tôi xin lỗi, đường truyền không được rõ. Bạn có thể nói lớn hơn một chút được không?


 • Ending the call

 • Kết thúc cuộc gọi


 • Thank you very much. Have a good day.

 • Cám ơn bạn rất nhiều. Chúc bạn ngày làm việc vui vẻ.


 • Thanks for your help.

 • Cám ơn bạn đã giúp đỡ.


2. Khi bạn là người nhận điện thoại – Receiving Phone Calls

Answering the phone – Nhấc máy trả lời

 • Company ABC, this is …. How may I help you?

 • Công ty ABC, tôi là… Tôi có thể giúp gì cho bạn?


 • Good morning/afternoon, Company ABC. How may I help you?

 • Xin chào, Công ty ABC. Tôi có thể giúp gì cho bạn?


 • Purchasing department, Frank speaking.

 • Phòng mua hàng xin nghe, tôi là Frank.


 • Getting the name of the caller if he/she doesn’t give it to you

 • Xin tên của người gọi nếu người gọi không nói


 • May I have your name please?

 • Tôi có thể biết tên của bạn được không?


 • Who am I speaking with?

 • Tôi có thể biết tôi đang nói chuyện với ai được không?


 • May I ask who’s calling?

 • Có thể vui lòng cho tôi biết tên bạn không?


 • Responding to a caller’s request

 • Trả lời yêu cầu của người gọi


 • Sure, let me check on that.

 • Chắc chắn rồi, để tôi kiểm tra.


 • Sure, one moment please.

 • Chắc chắn rồi, xin vui lòng đợi.


 • Asking someone to wait on the line

 • Khi yêu cầu ai đó giữ máy


 • Can I put you on hold for a minute?

 • Bạn có thể giữ máy một lát không?


 • Do you mind holding while I check on that

 • Phiền bạn giữ máy để tôi kiểm tra.


 • Taking a message

 • Ghi lại lời nhắn


 • He’s/she’s not available at the moment. Would you like to leave a message?

 • Anh ấy/ Cô ấy không có ở đây. Bạn có muốn để lại lời nhắn không?


 • He’s/she’s out of the office right now. Can I take a message?

 • Anh ấy/ Cô ấy đang ở ngoài. Tôi có thể ghi lại lời nhắn của bạn không?


Ending the call

 • Kết thúc cuộc gọi

 • Is there anything else I can help you with?……Okay, thanks for calling.

 • Tôi có thể giúp bạn chuyện gì nữa không? … Cám ơn bạn đã gọi


Nguồn : Click Here

December 3, 2016

39 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/_Tozen_

Đã đọc xong. Like

December 3, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Jolie...

Mơn e!!! Góp Ý nếu có ý kiến.

December 3, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Tozen_

vâng

December 3, 2016

https://www.duolingo.com/profile/TwinklingLight

hiện em vẫn chưa có phone nhưng vẫn like

December 3, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Jolie...

Mơn e!!

December 3, 2016

https://www.duolingo.com/profile/BlackHatHacker

like

December 3, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Jolie...

mơn bn

December 3, 2016

https://www.duolingo.com/profile/..AnAn..

Nếu có thể hãy làm j đó cho hai phần tiếng anh và tiếng việt dễ đọc hơn nữa về cơ bản nội dung ổn

December 3, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Jolie...

ok

December 3, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Natsume_Sorane_

__Trường hợp đường truyền không ổn định

– Dealing with bad connections__

Bị dư mấy dấu gạch nè chị :v Nội dung ổn, trinh bày được. Like :)

December 4, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Jolie...

Mơn e đã góp ý!! Vì hôm qua muộn quá nên chưa chỉnh đc, h sẽ sửa lại.

December 4, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Natsume_Sorane_

Không có gì chị

December 4, 2016

https://www.duolingo.com/profile/lenix.

Em sẽ áp dụng ! Cám ơn chị

December 4, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Jolie...

Mơn e

December 4, 2016

https://www.duolingo.com/profile/lenix.

Dạ ^^

December 4, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...My_Dream...

Like cho cj, rất hay.

December 4, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Jolie...

mơn e

December 4, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...My_Dream...

Kcj cj ^^

December 4, 2016

https://www.duolingo.com/profile/....Evie....

Like for Jo

December 4, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Jolie...

Mơn bn

December 4, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...ABCDE...

Like cj cái phone của em suốt ngày mất sóng nói chung là very rỏm nên em chg call mấy

December 4, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Jolie...

Chưa bt tuổi nhau đừng gọi cj e nhé!!! Mơn bn

December 4, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...ABCDE...

e vs TwinkingLight là bn cùng lp mà hihi

December 4, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Jolie...

umk

December 4, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...MoonLight...

Buồn cười dữ dội vậy bà? Có chục người nói like cho bà mà số like ở đây chỉ có 1. <Là tui đó nghen>

December 4, 2016

https://www.duolingo.com/profile/lenix.

Em chưa Like ạ !

December 4, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Jolie...

Mơn bà đã like. Mấy bn này ko bt like hay sao á!!! Cứ nói nhưng đâu có thực hiện đc -_-

December 4, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Natsume_Sorane_

Một like là của em đó :v

December 4, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Jolie...

hớ hớ! Mơn e

December 4, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Jolie...

Bh thì còn 0 like -_-

December 4, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Natsume_Sorane_

Em like nè :v Hình như có người dis

December 4, 2016

https://www.duolingo.com/profile/..Kendy..

Like chị

December 4, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Jolie...

Mơn

December 4, 2016

https://www.duolingo.com/profile/..Kendy..

...Ariana... mà chị, sao chị phũ phàng zợ ? TT_TT

December 4, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Jolie...

Tại ko bt!! Mà e đổi tên sang ...Ariana... lm gì zậy?? Cj thích Cherry ngày xưa hơn

December 4, 2016

https://www.duolingo.com/profile/..Kendy..

Dạ

December 4, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Takasune_Miika

Like

December 4, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Jolie...

Mơn e

December 5, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Takasune_Miika

Ukm chị ^^

December 5, 2016
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.