Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi viết một lá thư."

Dịch:I write a letter.

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/baothy7402

Sai câu này rối

2 tuần trước