"Το παιδί είναι τόσο μικρό όσο μία γάτα."

Translation:The child is as small as a cat.

December 4, 2016

0 Comments
This discussion is locked.

Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.