Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy phải tự chăm sóc bản thân."

Dịch:He has to take care of himself.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PhongQuocDinh

He has to take care of himself.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/QUYNHHUYNH2
QUYNHHUYNH2
  • 25
  • 14
  • 3
  • 2
  • 391

Look after không được sao???

1 năm trước