"Ο δικό μας πεταλούδα θα τρώει μεσημεριανό."

Translation:Our butterfly will eat lunch.

December 4, 2016

2 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/YannisVts

Needs correction guys "Η δική μας"


https://www.duolingo.com/profile/JohnLoulos

"θα φάει" more appropriate too...

Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.