"Αυτοί συνεχίζουν."

Translation:They continue.

December 4, 2016

7 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/Efi.Stefanos

I put: They carry on. Why isn't it correct?


https://www.duolingo.com/profile/MichaelP.R1

I translated as "They keep on going," which is more common American English expression. It was not accepted.


https://www.duolingo.com/profile/NathanFox94300

The narrator accents the first syllable of αυτοί . the accent is written on the second syllable, are the marked accents not so strict in spoken Greek?


https://www.duolingo.com/profile/troll1995

The narrator accents the second syllable he just prolongs the first one. Accents are strict.


https://www.duolingo.com/profile/ZoiK12

Δεν νομίζω πως υπάρχει τέτοιου είδους προφορά. Είναι προφανές ότι ακούγεται η λανθασμένη λέξη "Αύτοι" προβληματίζοντας αρκετά τους αρχάριους,


https://www.duolingo.com/profile/Vemund63

There is a word in anatomy, meaning a sort of a joint: Syneki. Which look like it has the origin in greek. Συνεχι could be the origin.

Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.